Táto stránka zobrazuje len ukážky možnosti objednania si termínov, pričom sa rozlišuje, či si objednáte termín na Stretnutie alebo Udalosť. Pri Stretnutí si vyberáte ponúknuté termíny. Pri Udalosti sa prihlasujete na ponúknutý termín.
Viac informácií o aplikácii Stretnutia nájdete v našich návodoch.

Služby

 • Stretnutie

  Stretnutie

  Toto je len ukážka, ako vyzerá a prebieha objednávka stretnutia, napr. konzultácie, školenia a pod.

  1 hodina 30 minúty

  Zdarma

 • Udalosť

  Udalosť

  Toto je len ukážka webinára ako funguje aplikácia Stretnutia v Exowebe.

  Zdarma