Rôzne formy kontaktných informácii vám poskytnú flexibilný spôsob, ako informovať svojich zákazníkov alebo návštevníkov o svojej lokalite a ako vás môžu priamo kontaktovať.

Vložte si bežný kontaktný formulár, kde bude adresa, email, telefónne číslo a mapa lokality. Údaje sa automaticky doplnia podľa toho, čo máte nastavené v administrácii Exowebu. Všetky údaje si môžete dodatočne upraviť podľa potreby.
Pozor: Google mapy sa zobrazia až vtedy, ak návštevník povolí všetky cookies!

Kontakt

 
EXO Technologies, s.r.o.

Mlynské nivy 56

Bratislava

82105

Slovensko

 
Emailová adresa
 
Telefón

Namiesto mapy si môžete vložiť kontaktný formulár pre zaslanie emailu.
Pozrite si návod, ako pridávať na stránku kontaktné formuláre.

Kontakt

 
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

Mlynské nivy 56

Bratislava

82105

Slovensko

 
Emailová adresa
 
Telefón

Alebo uveďte len svoje kontaktné informácie, ak mapu alebo formulár pre zaslanie emailu nechcete uverejniť.

Kontakt

EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

Mlynské nivy 56

Bratislava

82105

Slovensko

Emailová adresa
Telefón