Stránku si môžete oživiť videami z YouTube alebo zvukmi pomocou služby SoundCloud.

Videá z YouTube

K dispozícii je pripravených viacero widgetov, ktoré umožňujú vložiť videá z YouTube. Napr. tento widget umožňuje vložiť 2 videá. Ak v editore kliknete na video, tak sa zobrazia možnosti pre úpravu videa, napr. vloženie odkazu.
Pozrite si návod, ako pridávať videá a zvuky na stránky.
Pozor: videá z YouTube sa zobrazia len vtedy, ak zákazník odsúhlasí používanie všetkých cookies.

Nahrajte si na SoundCloud zvukové súbory a vložte si ich na svoju Exoweb stránku!

Zvuky zo SoundCloud

SoundCloud je voľne dostupná služba na nahrávanie zvukových záznamov alebo hudby, ktorú môžete následne zdieľať.